lördag, februari 10, 2007

APT (Advanced Packaging Tool)

APT (Advanced Packaging Tool) är en del av Debians pakethanteringssystem. Programdistribueras till Debian som .deb-filer och dessa kan installeras med DPKG. APT är däremot en högre nivå i detta system som låter användaren installera programmen som behövs på ett smidigt sätt utan att behöva tänka på att hitta alla beroenden. När användaren vill installera ett program tankas programmet och alla beroenden ner vilket gör jobbet för användaren mycket smidigare.

Användbara kommandon
Vill man veta allt om APT rekommenderar jag man-filen eller en Howto på Debian.org. Här går vi igenom dom mest grundläggande kommandona som man behöver känna till. (# framför kommandot ska inte skrivas med. Det indikerar bara på att användaren är inloggad som root när kommandot körs, vilket krävs i APT).

Uppdatera listan av paket
Det första man måste göra innan man använder APT är att uppdatera listan på tillgängliga paket. Det görs med:
# apt-get update

Installera ett program
# apt-get install programnamn

Söka efter paket
# apt-cache search paket

Visa mer information om ett paket
# apt-cache show paket

Ta bort paket
# apt-get remove paket

Utöver detta kan man ta bort program genom att lägga till --purge-växeln:
# apt-get remove paket --purge
Nu läggs en * till efter paketnamnet vilket gör att man kan få bort program som hör ihop med själva grundprogrammet man vill avinstallera. Här tas även konfigurationsfiler bort vilket kan vara bra ifall man städar ordentligt.

Uppgradera
# apt-get upgrade
Nu kommer alla installerade paket att bli uppgraderade till senaste versionen. När man använder upgrade kommer absoolut inga paket att tas bort. Inga paket som man inte haft installerade tidigare kommer heller att installeras.

# apt-get dist-upgrade
Detta kommando fungerar som apt-get upgrade, men här kan nya program man tidigare inte haft installerade bli installerade på grund av att ett paket har fått utökade beroenden.

Rensa APT-cachen
Alla .deb-paket som installeras via APT laddas ner till /var/cache/apt/archives och /var/cache/apt/archives/partial. För att rensa ut paket man redan installerat kan man använda clean för att radera dessa och frigöra utrymme.
# apt-get clean

Onödigt vetande
Under riktigt tråkiga dagar kan moo komma till hands.
# apt-get moo

Speglar för paket
För att ställa in eller ändra t ex vilken FTP-server paket ska hämtas ifrån kan man använda verktyget apt-setup eller ändra i: /etc/apt/sources.list. Här anger man helt enkelt vart paketen ska laddas hem ifrån. En vanlig sources.list för en person som kör Debian Sid (Unstable) kan se ut såhär:

deb ftp://ftp.fi.debian.org/debian/ unstable main
deb ftp://ftp.fi.debian.org/debian/ unstable contrib
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ unstable/non-US main
deb ftp://ftp.debian.org/debian/ unstable non-free

Woody till Sarge/Sid med APT
Något som är extrmet smidigt med APT är att göra en uppdatering från Woody till Sarge eller Sid. Vet du inte vad Sarge och Sid är kan du läsa i Debian-artikeln för mer information.
Det man börjar med för att gå från Woody till Sarge eller Sid är att editera sources.list som beskrevs ovan. För Woody ser den ut något i stil med detta:

deb ftp://ftp.fi.debian.org/debian/ stable main
deb ftp://ftp.fi.debian.org/debian/ stable contrib
deb ftp://ftp.se.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main
deb ftp://ftp.debian.org/debian/ stable non-free

Det vi fokuserar på är ordet stable som anger att APT ska hämta paket från stable-diret. Genom att byta ut stable mot t ex testing kommer man istället att hämta paket ifrån Sarge. Vill man använda Sid så byter man ut stable mot unstable. När man bestämt sig för vad man ska köra så editerar man filen och sparar den. Däefter uppdaterar man listan med paket.
# apt-get update

Nu är man redo att ladda hem och uppgradera alla paket till versionen som finns i Sarge/Sid.
# apt-get dist-upgrade

Rulla tummarna tills det är klart och njut!

Grafiska användargränssnitt för APT
Ifall man vill ha ett grafiskt användargränssnitt för APT kan man använda Synaptic eller Kpackage

Övrigt

APT-Howto på Debian.org

Inga kommentarer: