måndag, februari 12, 2007

EMERGE

Några viktiga kommandon för EMERGE.

Installera en ebuild (och eventuella andra ebuilds som den beror av):

# emerge ebuild

Sök efter ebuilds med ett visst namn:

# emerge -s sökterm

Se vilka beroenden en ebuild har:

# emerge -p ebuild

En annan variant på att se beroenden är:

# emerge -a ebuild

Se vilka möjliga useflaggor som finns att välja på

# emerge -pv ebuild

Avinstallera en ebuild:

# emerge unmerge ebuild

eller

# emerge -C ebuild

Synkronisera det lokala portage-trädet med det officiella:

# emerge sync

Uppdatera alla dina paket till senaste versionen:

# emerge -u world

Uppdatera dina konfigurationsfiler (efter en emerge -u world):

# etc-update

Det finns ett par andra praktiska växlar man kan använda (som t.ex. -D i kombination med en emerge -u world), som man hittar i den eminenta manualsidan.

# man emerge


USE-flaggor

Att Använda useflaggor:

# USE="threads -ssl" emerge apache

Dock är detta en temporär lösning då nästa gång du updaterar detta program så kommer den inte få samma USE-flaggor som när du installerade programet. För att ställa in globala USE-flaggor så gör man det i /etc/make.conf i formatet:
USE="threads -ssl"
Och den skall gå över en rad, dvs inga radbrytningar mitt i.

Det går även att ställa in USE-flaggor för individuella paket i filen /etc/portage/package.use i formatet:
net-www/apache threads -ssl
Alla USE-flaggor skrivna efter programet med ett mellanrum mellan fasten ny rad per program

Tips

Esearch

För att snabba upp sökningen bland programutbudet kan du ladda ner programet esearch:

# emerge esearch

Det fungerar i princip som locate då det indexerar hela programutbudet i /usr/portage för att sedan göra lokala sökningar i index-filen. Så för att kunna använda esearch måste du updatera indexerings-databasen varje gång du kört emerge sync såvida du inte vill söka igenom gamla paket. För att updatera så skriver du:

# eupdatedb

Sedan söker du igenom att skriva:

# esearch program

Detta ger sökresultat snabbare än du hinner blinka, så känner du att emerge -s program inte är snabbt nog är detta ett alternativ för dig.

1 kommentar:

Christer sa...

Kanske bra att berätta att du ska ha en gentoo dist med.