fredag, augusti 13, 2010

Licens

En licens för programvara är ett dokument som anger vilka rättigheter som du får och vilka krav du måste efterleva när du t ex gör ett dataprogram. Det är rättighetsinnehavaren som bestämmer vilken licens programmet ska använda.

Använder du ett dataprogram som strider mot licensen måste du sluta använda programmet (eller skaffa en giltig licens) och så kan du bli ersättningsskyldig.

En samling av licenser för fri och ofri programvara ger för möjligheter:
  • Fri och gratis (det vanligast för fri programvara)
  • Fri och inte gratis (till exempel Enterprise-utgåvan till RedHat)
  • Ofri och gratis (utmärkande för Freeware)
  • Ofri och inte gratis (utmärkande för programvara som Microsoft Windows)
Linux är licensierat under GNU General Public License eller bara GPL, Nästan all mjukvara som är tillgänglig för Linux är licensierad under GPL eller andra licenser som är fria t ex BSD-licensen. GPL innebär att du kan sprida, använda och modifiera så länge du gör källkoden tillgänglig och inte ändrar licensen.

Länkar
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (Officiell hemsida)
http://www.opensource.org/licenses (OSI kompatibla licenser)

Inga kommentarer: