fredag, augusti 27, 2010

Vad är Linux

Vad är Linux för något egentligen? Här kommer en liten förklaring.

Som du antagligen vet är Windows ett operativsystem (förkortas OS). Operativsystem agerar gränssnitt mellan ett systems hårdvara och dess användare (generellt sett inkluderar detta även programvaror). Operativsystemet ger dig tillgång till din hårddisk där du kan lagra saker eller kanske skriva saker i något program, etc. I dagligt tal brukar man säga att Linux är ett operativsystem. Detta är dock fel, det är nämligen så att Linux bara är en (operativsystems-) kärna. Till denna kärna lägger man sedan till en mängd olika program, som tillhandahåller olika funktioner så att man kan hantera datorn; tillsammans blir detta ett operativsystem. Det vanligaste operativsystemet som man bygger kring Linuxkärnan brukar mer korrekt kallas GNU/Linux.

Tänk dig kärnan (Linux) som din kropps hjärna. Försök föreställa dig hur mycket din hjärna skulle kunna göra utan din kropp. Precis, ingenting. Tänk dig sedan att man utvecklar en mängd olika kroppar, som hjärnan sedan kan sättas in i. För varje hjärn/kropp-kombination har du ett nytt operativsystem. Kroppen och hjärnan används tillsammans, och den ena bygger på den andra.

Utöver operativsystemet brukar det även krävas andra program så att du kan använda datorn och göra det du vill, t ex ett program för att författa dokument. I jämförelsen vi gjorde innan så kan man säga att programmen är som verktyg. Man kan installera (använda ett verktyg) eller ta bort dem (lägga undan verktyget), osv.

Till operativsystemet (kroppen) finns det också olika "skins". De varianter som finns brukar delas in i två grupper: fönsterhanterare (window managers) eller skrivbordsmiljöer (desktop environments).

Inga kommentarer: