fredag, augusti 06, 2010

Chat

Direktmeddelanden (Instant messaging, IM)
Direktmeddelanden är ett sätt att skicka meddelande (och filer) direkt mellan två eller flera personer. Vanliga använda direktmeddelandeprotokoll är bland annat MSN, ICQ, IRC, AOL, Yahoo! eller Jabber.

Jabber och IRC är protokoll för IM, som är baserade på öppna, tillgängliga standarder. Andra vanliga protokoll är MSN, ICQ, AOL, Yahoo! etc. Dessa är stängda protokoll som är "affärshemligheter", vilket gör att de inte är så lätta för andra att skriva program för dem.

För att kunna kommunicera med varandra så behöver man klientprogram. Många kommunicerar bara med ett eller två IM-protokoll. Men det finns några som kan kommunicera med många andra, exempelvis Gaim, som är en populär klient.

Klienter som hanterar flera IM-protokoll

aMSN
En bra ersättare av Gaim för MSN-protokollet är aMSN.

Pidgin
Pidgin är en klient för direktmeddelanden (Instant messaging, IM). Stöder Jabber, ICQ, MSN, IRC med flera.

Kopete
Klient för direktmeddelande som stöder flera olika protokoll som ICQ, MSN, IRC och Jabber och följer med i KDE-skrivbordsmiljön.

Licq
ICQ-klon för Linux, stöder även MSN Messenger och AIM.

IRC
IRC är ett populärt protokoll för IM som funnits sedan länge, och det är specificerat i RFC 2810, RFC 2811, RFC 2812 och RFC 2813. Den mest populära grafiska IRC-klienten är XChat. Det kan konfigureras som du vill, och det finns även många script till XChat.

Klienter

XChat
XChat eller X-Chat är den mest populära IRC-klienten.

Jabber
Jabber är standardiserat IM-protokoll som egentligen heter XMPP. Standarden Jabber är definierad i RFC 3920, RFC 3921, RFC 3922 och RFC 3923 och protokollet är baserad på XML.

I Jabber så har man ett Jabber ID (sk JID) som ser ut som en vanlig datorpostadress. Skillnaden är att den kan innehålla vilka tecken som helst som finns i Unicode, så en JID kan exempelvis vara jörge.äng@linuxguiden.org. Alla med ett JID kan nå andra som har ett JID, så länge jabberservern som de har sitt JID hos är konfigurerad för det. Och de flesta är konfigurerade så.

Den största användargruppen med Jabber är Google Talk. De har nyligen öppnat sin server så att alla kan nå dem med JID. Jabber har tillsammans med Google utökat standaden till att även hantera IP-telefoni och Videokonferanser.

Klienter
Coccinella är en Jabberklient som även har stöd för gemensam skrivyta och även gemensamma spel. Den är lätt att installera och köra på Linux, Unix, Mac OS X och MS Windows.

Gajim är en jabberklient som är baserad på GTK+ och har stöd för att fjärrstyras via DSUB.

Server
Jabberd 2
Servern jabberd 2 är baserad på den första officiella jabberserver som man hittar via Jabbers hemsida.

Ejabberd
Servern ejabberd är enligt dem själva implementerar alla officiella standarder för Jabber som XMPP RFC:er och JEP:er. Den är baserad på Erlang, som gör att den är distribuerad.

Inga kommentarer: